teória farieb

Články kategórie teória farieb

Význam farieb.

VÝZNAM FARIEB Každý má rád inú farbu, vyvolávajú v nás odlišné pocity, ide o subjektívne vnímanie. Komu sa ktorá farba páči a v akom...

Teória farieb

Farby ovplyvňujú naše emócie, dodávajú nášmu dielku celkový dojem priraďujúmu určitý štýl. Farby na farebnom kruhu uľahčujú výber a zjednodušujú tvorbufarebných kombinácii.